Välj en sida
Förväntade MVNO-trender 2023

Förväntade MVNO-trender 2023

MVNO-branschen (virtuell mobiloperatör) kommer sannolikt att genomgå stora förändringar under 2023 allt eftersom konkurrensen och efterfrågan växer, medan teknikutvecklingen medför nya utmaningar och möjligheter för både MVNO:s och deras MNO (mobiloperatör). Fokus på...
Hur fungerar en MVNO?

Hur fungerar en MVNO?

En MVNO är en virtuell mobiloperatör och termen syftar på en mobiloperatör som inte verkar inom eller äger ett eget nätverk – de är även kända som virtuella nätverk. En MVNO använder ett nätverk som drivs av en mobiloperatör, vilket innebär att de kan dra fördel...