Välj en sida

En MVNO är en virtuell mobiloperatör och termen syftar på en mobiloperatör som inte verkar inom eller äger ett eget nätverk – de är även kända som virtuella nätverk. En MVNO använder ett nätverk som drivs av en mobiloperatör, vilket innebär att de kan dra fördel av samma täckning som en vanlig mobiloperatör, men utan de höga omkostnaderna. Som ett resultat kan MVNO-företag ofta erbjuda billigare priser till sina kunder.

Återförsäljning av trådlösa kommunikationstjänster

En MVNO verkar som en återförsäljare av kommunikationstjänster. Företaget gör det genom att leasa trådlösa resurser (effektivt genom “minuter, textmeddelanden och data”) från tredjeparten MNO (mobiloperatör) till grossistpriser och säljer sedan de här resurserna under sitt eget varumärke till ett reducerat konsumentpris.

Ett exempel på ett telekomföretag som just nu använder MVNO-teknik är LycaMobile, som grundats av serieentreprenören Allirajah Subaskaran, som dessutom är koncernens styrelseordförande. Lyca och Allirajah Subaskaran strävar efter att lansera MVNO-nätverk över hela världen för att hjälpa användare att kommunicera på ett meningsfullt och prisvärt sätt.

Oanvända resurser

MNO:s väljer att sälja trådlösa resurser till MVNO:s eftersom de här extra resurserna annars skulle förbli oanvända, och när de säljs i stora volymer till grossistpriser, vilket innebär att de här företagen bättre kan använda deras oanvända resurser för att öka den totala avkastningen.

MNO:s I Storbritannien

Det finns fyra MNO:s i Storbritannien: EE, 02, Three och Vodafone. Alla dessa tillhandahåller mobiltjänster i egen regi och verkar som värdnätverk för många MVNO:s.

Fördelar med att välja en MVNO

En MVNO erbjuder sina kunder samma tjänster som en MNO-leverantör gör, och det brukar inte finnas någon märkbar skillnad för kunden vad gäller saker som att ansluta till nätverket och ringa samtal.

För konsumenterna kan det finnas flera fördelar med att välja en MVNO för leveransen av de mobila tjänsterna. De här fördelarna inkluderar (beroende på MVNO-företaget) åtkomst till avsevärt billigare mobil- och SIM-erbjudanden, obegränsad sociala mediedata, billiga internationella samtal, tillhandahållande av SIM för flera nätverk och stark mobiltäckning.