Välj en sida

Grundaren och styrelseordföranden av Lyca Mobile, Allirajah Subaskaran är en tankeledare och visionär med över 18 års erfarenhet i den globala telekombranschen. Under Allirajah Subashkarans ledarskap har Lyca Mobile skapat en branschstandard för virtuella mobiloperatörer (MVNO:s), och etablerat sig som världens främsta mobila internationella samtalsmärke.

Den här artikeln kommer att ta en närmare titt på MVNO-marknaden och tillväxtprognoser över sektorn under 2023 och framåt.

Enligt en ny rapport förväntas den globala MVNO-marknaden att stiga i en markant takt mellan 2023 och 2030. Under 2022 växte marknaden redan i en stadig takt globalt med implementering av tillväxtstrategier från nyckelaktörer som tippades driva exponentiell tillväxt genom sektorn under de kommande åren.

Mellan 2023 och 2030 förväntas regionerna MEA och Asien-Stillahavsregionen att se markant tillväxt. Med värdering till cirka 4,62 miljarder dollar 2017 har Asien-Stillahavsregionens regionala marknad haft en snabb tillväxt på dess telekomtjänstebransch, med tillväxtekonomier som Kina, Vietnam, Myanmar och Indien som förutspås utlösa en fortsättning på den här trenden när de strävar efter att expandera och modernisera sin telekominfrastruktur och tjänster. Samtidigt förväntas sydostasiatiska länder som Filippinerna, Thailand och Singapore att signifikant bidra till tillväxten i sektorn under den prognostiserade perioden.

Enligt rapporten 5G-MVNO-marknaden efter teknologi, infrastruktur, applikationer, tjänster och lösningar från 2023-2028 spelar både maskininlärning och AI en stor roll för expanderingen av den 5G-stöttade MVNO-marknaden, där Nordamerika är ledande. Rapporten föreslår att Nordamerika kommer att vara pionjärer på den 5G-stöttade MVNO-marknaden, följt av APAC och Europa, där företagssegmentet på marknaden når 4,2 miljarder dollar 2028.

En utbredd spridning av 5G över olika kontinenter förutspås underlätta många nya och förbättrade tjänster och applikationer. Genom att underlätta ett växande 5G-stöttat MVNO-utbud kommer ny teknologi och system göra att befintliga aktörer i MVNO-branschen kan utveckla och förbättra sina tjänster, samt skapa lovande möjligheter för nya syftesbyggda MVNO:s, i synnerhet de som tillhandahåller B2B-tjänster – som gör att de kan dra nytta av de unika resurserna som 5G-teknologi möjliggör.