Välj en sida

Allirajah Subaskaran är grundaren av Lyca Group, en organisation med dotterbolag som verkar i en rad olika branscher, inklusive media och underhållning. Som styrelseordförande i Lyca Productions har Allirajah Subashkaran administrerat skapandet av flera succéfilmer med en budget på över 50 miljoner engelska pund, med produktioner på språken tamil, hindi, malayalam, kanadensiska och telugu för distribution världen över.

Den här artikeln kommer att ta en närmare titt på den indiska media- och underhållningsbranschen, en marknad som förutspås växa markant under hela 2023 och framåt.

Enligt en rapport från PwC väntas den indiska media- och underhållningsbranschen växa med 9% till 2027, och nå cirka 73 miljarder dollar i värde. Vad gäller tillväxtprocent banar landets streamingmarknad väg med en ökning av 25% 2022.

Rapporten Global Entertainment & Media Outlook 2023-2027 från PwC hävdar att Indiens streamingmarknad kommer att fortsätta växa med en sammansatt tillväxttakt på 14% (CAGR), vilket producerar en vinst på cirka 3,5 miljarder dollar 2027.

Enligt en rapport som gavs ut av EY på Frames-konferensen i Mumbai i maj, 2023 växte den indiska media- och underhållningsbranschen med 20%, och uppgick till 26 miljarder dollar 2022, vilket representerar en ökning på 10% på dess värde innan pandemin 2019. Rapportens samlade data från film, television, animation och VFX, digitala media, live-evenemang, media utanför hemmet, radio, utskrivet material, online gaming och musik. Det förutspås att Indiens totala media- och underhållningssektor kommer att växa med 12% och nå 28,6 miljarder dollar i värde under 2023.

Även om television förblev den största komponenten i Indiens media- och underhållningssektor 2022 med den uppskattade värderingen 8,6 miljarder dollar, så krympte faktiskt dess värde jämfört med nivåerna från 2021, trots att reklamintäkterna ökade med 2%, och gick upp till nivåer precis bakom siffrorna från 2019. Trots det antydde rapporten av EY att Indiens televisionsmarknad skulle växa något under 2023 för att nå värderingen 8,8 miljarder dollar.

Digitala medier var den näst största komponenten i Indiens media- och underhållningssektor, värderat till 6,9 miljarder dollar 2022 enligt EY:s rapport, och förutspås växa till 8,2 miljarder dollar 2023. Rapporten noterade att internetgenomslaget har ökat med 4% som toppar 866 miljoner prenumerationer i december, 2022, vilket gör Indien till världens näst största abonnentbas för bredband efter Kina.