Välj en sida

MVNO-branschen (virtuell mobiloperatör) kommer sannolikt att genomgå stora förändringar under 2023 allt eftersom konkurrensen och efterfrågan växer, medan teknikutvecklingen medför nya utmaningar och möjligheter för både MVNO:s och deras MNO (mobiloperatör).

Fokus på nischade marknader

En förväntad nyckeltrend 2023 är det växande fokuset på MVNO:s värdeskapande för nischade marknadssegment. Ett direkt resultat av det här är att MVNO verkar som operatörens “undervarumärke”, vilket hjälper olika folkgrupper att få åtkomst till mobiltjänster. Flera MVNO:s har redan gått över till att tillhandahålla integrerade tjänster som är kopplade till moderbolagets andra tjänster och produkter, dessa inkluderar: företagsbaserade molntjänster och gaming.

Transformation och innovation

Under 2023 kommer MVNO:s att behöva innovera och skapa (eller upprätthålla) variation vad gäller kostnadsstruktur och värdeskapande för att förbli konkurrenskraftiga på en allt mer full marknad. MVNO:s kommer sannolikt att anamma den digitala transformationen för att bli mer kundcentriska, flexibla och effektiva. Många MVNO:s fokuserar exempelvis på ett starkt Wi-Fi som deras primära värdeskapande samt lägre kostnader och en förbättrad tjänst.

Möjligheter med den moderna tekniken

De fem stora tekniska aspekterna som kommer bredda möjligheterna för MVNO:s är e-SIM:s, network function virtualization, (NFV) och software defined netwoks (SDN:s), artificiell intelligens (AI), blockchain och edge computing.

Utvecklingen av 5G

Nätverksuppdelning underlättas som ett resultat av 5G-implementeringen. På grund av det riktar nya varianter av MVNO in sig på specifika vertikaler, och tillhandahåller lösningar som för samman molntjänster och big data-/AI-lösningar med specifika anslutningsbehov – som levererar nya möjligheter för småföretag och entreprenörer.

Adressera globala problem

MVNO:s som är IoT-centriska har potential att adressera globala problem och miljöproblem som klimatförändring. Det här görs genom att exempelvis underlätta smartare transportering och anslutet jordbruk, vilket möjliggör smarta städer och förbättrar sjukvården. MVNO:s kan även vara en stor fördel för låginkomstfamiljer och positivt bidra till lokala ekonomier.

Lyca Mobile strävar efter att lansera nya MVNO-nätverk

Telekomföretaget Lyca Mobile strävar just nu efter att lansera MVNO-nätverk globalt. MVNO är tekniken som stöttar företagets innovativa affärsmodell. Grundaren och VD:n av Lyca, Allirajah Subaskaran är den stora drivkraften bakom företagets expandering. Allirajah Subaskaran har en bred erfarenhet av MVNO-teknik och användningen av den, och därför är de perfekt positionerade för att ta Lyca in i framtiden.