Velg en side

MVNO-industrien (mobile virtual network operator) vil sannsynligvis gjennomgå betydelige endringer i 2023 ettersom konkurransen og etterspørselen utvikler seg, mens fremskritt innen teknologi vil bringe nye utfordringer og muligheter for både MVNO-er og deres MNO-verter (mobile network operator).

Fokus på Nisjemarkeder

En nøkkeltrend som forventes i 2023 er MVNO-enes økende fokus på verdi for nisjemarkedssegmenter. Et direkte resultat av dette vil være at MVNO fungerer som operatørens ‘undermerke’, som vil hjelpe mangfoldige befolkninger å få tilgang til mobile tjenester. Flere MVNO-er har allerede beveget seg inn i å tilby integrerte tjenester knyttet til morselskapets andre tjenester og produkter – disse inkluderer bedriftsskytjenester og spill..

Transformasjon og Innovasjon

I 2023 vil MVNO-ene trenge å innovere og skape (eller opprettholde) differensiering i form av kostnadsstruktur og verditilbud for å forbli konkurransedyktige i et stadig mer overfylt marked. MVNO-er vil sannsynligvis omfavne digital transformasjon i et forsøk på å være mer kundeorientert, fleksibel og effektiv. Mange MVNO-er fokuserer for eksempel nå på sterk Wi-Fi som sitt primære verditilbud, samt lavere kostnader og forbedret service.

Fremvoksende Teknologiske Redskap

De fem største teknologiske redskapene som er satt til å utvide mulighetene for MVNO-er, er e-SIMs, Network Function Virtualization (NFV) og Software Defined Networks (SDNs), kunstig intelligens (AI), Blockchain, og Edge computing.

Fremveksten av 5G

Nettverkssegmentering blir muliggjort som et resultat av 5G-utrulling. På grunn av dette retter nye typer MVNO seg mot spesifikke vertikaler, og tilbyr løsninger som kombinerer skytjenester og store data/AI-løsninger med spesifikke tilkoblingsbehov – og leverer nye muligheter for småbedrifter og gründere.

Adressering av Globale Problemer

MVNO-er som er IoT-sentrert, har potensial til å ta opp globale og miljømessige problemer som klimaendringer. Dette skjer gjennom fasiliteter som for eksempel smartere transport og tilkoblet landbruk, som muliggjør smarte byer og forbedrer helsevesenet. MVNO-er kan også betydelig gagne lavinntektsfamilier og bidra positivt til lokale økonomier.

Lyca Mobile Arbeider for å Lansere Nye MVNO-Nettverk

Telekommunikasjonsselskapet Lyca Mobile arbeider for tiden med å lansere MVNO-nettverk globalt; MVNO er teknologien som ligger til grunn for selskapets innovative forretningsmodell. Lyca-grunnlegger og administrerende direktør Allirajah Subaskaran er den største drivkraften bak selskapets ekspansjon; Allirajah Subashkaran har omfattende erfaring med MVNO-teknologi og dens anvendelse, og er derfor perfekt posisjonert til å ta Lyca inn i fremtiden.