Velg en side

Ofte stilte spørsmål

01

Hva er en mobil virtuell nettverksoperatør (MVNO)?

En mobil virtuell nettverksoperatør er en trådløs kommunikasjonstjenesteleverandør som ikke eier den trådløse nettverksinfrastrukturen som den bruker for å tilby tjenester til sine kunder.

Allirajah Subaskaran

02

Hvorfor kan MVNOer tilby billigere tjenester til sine kunder?

En MVNO inngår en avtale med en MNO (mobilnettverksoperatør) for å få bulk-tilgang til tjenestene til et nettverk til grossistpriser. MVNO er dermed i stand til å tilby tjenester til sine egne kunder til en billigere detaljpris.

03

Hva er de ulike komponentene i MVNO-forretningsmodellen?

Disse komponentene består av tilgang til grunnleggende nettverksinfrastruktur; prising av tjenester, pakking- og faktureringssystemer; og markedsføring, salg og håndtering av kundeforhold.

04

Hva er en forsterket tjenesteleverandør?

Dette er en MVNO med egen infrastruktur, noe som gir det mer kontroll over de tjenestene det tilbyr. En modell for forsterkede tjenesteleverandører av MVNOer har ofte et sterkt fokus på kundeeierskap, merkevarebygging og differensiering gjennom tilleggstjenester som SIM-kort og dataapplikasjoner.

05

Hva er en full mobil virtuell nettverksoperatør?

Denne typen MVNO implementerer sitt nettverk med teknologi som er nesten identisk med teknologien som brukes av en MNO. En Full MVNO mangler kun sitt eget radiokommunikasjonsnettverk.

06

Hva er en tjenesteleverandør?

En tjenesteleverandør har ansvar for egen markedsføring, kundestøtte, distribusjon og salgsprosesser. Det kan også sette egne tariffer, uavhengig av de angitte salgsprisene til MNOen.

07

Hva er en merkevarebasert tilbyder?

Denne tilbyderen er nesten helt avhengig av MNOs fasiliteter og eier ikke noen nettverkselementer. En merkevarebasert tilbyder kan drive egen markedsføring, salg og kundeservice.

08

Er MVNOer regulert?

Europakommisjonen utga en anbefaling i 2003 til nasjonale telekomregulatorer, der de rådet dem til å undersøke konkurranseevnen i markedet for grossist-tilgang og oppringing på offentlige mobiltelefonnettverk. Som et resultat av denne studien ble det innført nye reguleringer i flere land, og Irland og Frankrike tvang operatørene til å åpne opp nettverkene for MVNOer.

Allirajah Subaskaran
Allirajah Subaskaran

Hurtigkoblinger

© 2024 Allirajah Subaskaran