Selecteer een pagina

De Gnanam Foundation werd meer dan 10 jaar geleden opgericht door topondernemer Allirajah Subaskaran en zijn vrouw Prema. De stichting is genoemd naar de moeder van Subaskaran, Gnanambikai Allirajah, en heeft tot doel fondsen te verstrekken aan de armste delen van de wereld en aan degenen die de hulp het hardst nodig hebben.

Het verbeteren van levens

De missie van de Gnanam Foundation is het verbeteren van levens en is gericht op het bevorderen van stabiliteit op lange termijn voor de individuen, gezinnen en gemeenschappen die zij ondersteunt, in tegenstelling tot verbeteringen op korte termijn. Om dit te bereiken, helpt de organisatie gemeenschappen om onafhankelijk te worden door te zorgen voor veiligheid, onderdak en medische zorg, en door de vaardigheden van hun leden verder te ontwikkelen.

In 2016 kreeg de Gnanam Foundation de titel ‘Greatest Humanitarian Organization of the World’ bij de Global Officials of Dignity Awards, georganiseerd door We Care for Humanity.

De oprichters van de Gnanam Foundation

Allirajah Subashkaran is de voorzitter van Lyca Mobile en medeoprichter Prema Subaskaran is de voorzitter van Lyca Health. Het echtpaar richtte de Gnanam Foundation op om kansarme gemeenschappen wereldwijd bij te staan.

Allirajah is de oprichter en voorzitter van de Lyca Group, die actief is in de wereldwijde telecom- en mobiele industrie. Hij zit ook in de adviesraad van de British Asian Trust, de liefdadigheidsorganisatie die door koning Karel III is opgericht.

De projecten van de Gnanam Foundation

Een eerder project van de stichting was de bouw van 150 huizen in Sri Lanka in 2015, die werden gebruikt voor de herhuisvesting van binnenlandse vluchtelingen die in het intern vluchtelingenkamp Poonthoddam woonden. De eerste steen werd in augustus 2015 gelegd tijdens een ceremonie waarbij vele bekende gasten aanwezig waren.

De Gnanam Foundation heeft ook eerder samengewerkt met de Damilola Taylor Trust in Nigeria om de bouw van een bibliotheek te financieren en heeft 585 weeskinderen in Sri Lanka gesteund, waardoor deze kinderen veilige huisvesting en onderwijs kregen. In samenwerking met Muslim Aid in Soedan heeft de stichting geholpen bij de bouw van een waterput, waarvan honderden naburige gezinnen gebruik konden maken. De stichting begrijpt dat er in veel derdewereldlanden grote problemen zijn met de watervoorziening en vindt het helpen verbeteren van de toegang tot basisbehoeften een belangrijk onderdeel van haar rol.

Noodoproepen

Naast haar werk binnen de gemeenschap, en met individuen en gezinnen, reageert de stichting ook op noodoproepen wanneer deze zich voordoen. De Gnanam Foundation is momenteel actief in Sri Lanka, Soedan, India, Tanzania, Pakistan, Roemenië en de Filippijnen, en heeft plannen om de komende jaren wereldwijd te groeien.